Onderhoud archeologisch kunstwerk

De vrijwilligersgroep Archeologisch Kunstwerk Varsen rukte zaterdagmorgen met groot materieel uit voor het jaarlijkse onderhoud aan het kunstwerk. Voorzien van tractor met maai apparatuur, shovel, bosmaaier en hooiharken werden de taluds van het kunstwerk gemaaid, evenals het omliggende gebied. Al het gemaaide gewas werd verzameld en afgevoerd. De taluds werden waar nodig hersteld en de toegangsweg werd opgeknapt. In de middag lag het archeologische kunstwerk er weer mooi bij.

dé Weekkrant

The following two tabs change content below.

Caspar Steinebach

Caspar Steinebach (Leiden, 1984) woont in Utrecht. Hij studeerde journalistiek in Zwolle en archeologie in Amsterdam. Sinds 2013 is hij redacteur archeologie bij de Erfgoedstem. Voor TGV Teksten en Presentaties in Leiden deed hij onderzoek naar de beeldvorming van Nederlandse archeologie in de media. In 2014 richtte hij, CultureRoad op, dat zich bezig houdt met culturele producties.