Ondertekening bestuursovereenkomst Nagele

Op vrijdag 29 november zetten bestuurders van gemeente Noordoostpolder, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en provincie Flevoland hun handtekening onder de bestuursovereenkomst voor het Uitvoeringslab Nagele. Met deze ondertekening spreken de drie betrokken overheden zich uit over het cultuurhistorisch belang van Nagele en hun inzet om dit bijzondere erfgoed te behouden, te herstellen en te vernieuwen.

Nagele staat aan de vooravond van veel vernieuwingen. Met het zogeheten Onderzoekslab begon in 2009 de vernieuwing van Nagele. Dit lab stond in het teken van inspireren door onderzoek te doen naar ontwikkelingsmogelijkheden. Vervolgens richtte het Ontwerplab zich in 2010 op het concretiseren van de onderzochte ideeën. Daaruit volgden de Dorpsvisie en het Ontwikkelperspectief. De volgende stap in het vernieuwingsproces wordt gemaakt door het Uitvoeringslab Nagele, waarin verschillende partijen werken aan dezelfde missie: de vernieuwing van Nagele. Partijen zien het als gezamenlijke doelstelling om de cultuur-historische, stedenbouwkundige en architectonische waarden van wederopbouwgebied Nagele duurzaam te verankeren. Daartoe wordt ingezet op herstel, behoud, versterking en benutting van haar waardevolle betekenis en het bijzondere karakter als expressie van het Nieuwe Bouwen en via gebiedsgericht erfgoedmanagement Nagele vitaal en leefbaar te houden.

Kwaliteit bewaren in kleine stappen
Met het Uitvoeringslab trekken de gemeente, de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed tussen 2013-2015 samen op. Daarbij is gekozen voor de actieve vorm van een ‘lab’. Deze werkwijze maakt inspelen op de lokale situatie mogelijk en laat ruimte om kansen voor behoud en ontwikkeling te verzilveren. Instellingen, ondernemers en bewoners worden daarom uitgenodigd om actief mee te denken en te doen.

Bovendien komt er nog dit jaar een zogeheten Kwaliteitsteam voor Nagele. Dit Kwaliteitsteam draagt zorg voor de kwaliteit van stedenbouw, architectuur en openbare ruimte van (deel)projecten die in Nagele worden uitgevoerd. Het voorstel voor oprichting van dit Kwaliteitsteam is ook een uitvloeisel van het project ‘Uitvoeringslab Nagele’ dat de gemeenteraad eind maart 2013 heeft vastgesteld.

Nagele is uniek
Nagele is in de vijftiger jaren ontworpen door architectengroep ‘de 8’ en ‘Opbouw’, met architecten als Gerrit Rietveld en Aldo van Eyck. Beide groepen waren vertegenwoordigers van de stedenbouwkundige stroming ‘Het Nieuwe Bouwen’. Nagele vormt een exponent van dit gedachtengoed. De integrale benadering van landschap, stedenbouw en architectuur, de rechte lijnen, asymmetrische straatprofielen en de organisatie van strokenbouw in repeterende stempels is typisch voor deze stroming en maakt Nagele uniek.

Persbericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed