Online leren over de betekenis van religieus erfgoed

Kerk in Ransdorp.
Kerk in Ransdorp. Foto: Stadsherstel Amsterdam

Voor alle vrijwilligers en medewerkers die zich inzetten voor de instandhouding en openstelling van gebedshuizen in Nederland èn die meer willen weten over religieus erfgoed, presenteert e-learningplatform Leer je Erfgoed de nieuwe module ‘Introductie op religieus erfgoed’.

‘Introductie op religieus erfgoed’ gaat in op de verschillende vormen van dit type erfgoed en plaatst het in een brede maatschappelijke context. Kerkgebouwen, kloostercomplexen, synagogen en andere gebedshuizen vervullen van oudsher al diverse maatschappelijke functies. Hoewel de scheiding van kerk en staat discussies kan oproepen over de mate van inmenging door de overheid, zijn de twee in de praktijk sterk met elkaar verweven.

De module beperkt zich niet tot de gebouwen of bouwstijlen, maar gaat ook in op het belang van een zorgvuldige omgang met kerkinterieurs en de aanwezige goederen. Verschillende voorbeelden laten zien wat er mis kan gaan als een geloofsgemeenschap zich onvoldoende bewust is van wat zij in huis heeft. Ook de toekomst van het religieus erfgoed in Nederland komt in de module aan bod. Steeds meer kerkgebouwen verliezen hun kerkelijke functie. Ze worden her- of nevenbestemd of een andere geloofsgemeenschap neemt er haar intrek in. Burgerlijke gemeenten maken in samenwerking met eigenaren, omwonenden en andere betrokkenen zogenaamde kerkenvisies, waarin zij de toekomst van hun kerkenbestand in kaart proberen te brengen.

Aan de totstandkoming van ‘Introductie op religieus erfgoed’ werkten inhoudelijk experts mee van de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) en Museum Catharijneconvent. De module werd mogelijk gemaakt door een subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan de VBMK.

Leer je Erfgoed

Leer je Erfgoed is een e-learning platform voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het behouden en toegankelijk maken van ons erfgoed. Het biedt een leuke en makkelijke manier om je (praktische) kennis over (de omgang met) erfgoed uit te breiden. 

Via het platform kun je diverse modules volgen, die een scala aan onderwerpen behandelen. Iedere cursus is gemaakt door een ontwikkelteam van deskundigen uit het veld met expertise over het betreffende onderwerp. 

Vrijwilligers kunnen via de erfgoedorganisatie waarvoor zij zich inzetten bij het platform worden aangemeld. Erfgoedorganisaties kunnen op hun beurt bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe modules. Neem voor meer informatie contact op met leerjeerfgoed@erfgoedacademie.nl of kijk op leerjeerfgoed.nl.

Leer je Erfgoed is een initiatief van de ErfgoedAcademie, de Nationale Monumentenorganisatie en Stichting Nederland Monumentenland.