Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Oprichting Vereniging van Groninger Monument-Eigenaren

De eigenaren van monumentale panden die te maken hebben met schade door bodemdaling en aardbevingen krijgen te maken met extra wet- en regelgeving om schade te verhalen. Daarom wordt momenteel de Vereniging van Groninger Monument-Eigenaren opgericht. Het doel van deze vereniging is het steunen van de eigenaren in dit proces, de krachten te bundelen en een sleutel te vormen tussen de eigenaren en het algemeen belang.

 

Zie ook dossier Aardbevingsschade.