Petitie voor behoud karakteristieke Achterhoekse coulisselandschap

Coulisselandschap in de Achterhoek
Coulisselandschap in de Achterhoek Foto: JeroendeJong via Wikimedia CC BY-SA 4.0

Het karakteristieke Achterhoekse coulisselandschap dreigt te verdwijnen. Steeds meer houtwallen, heggen, kruidenrijke greppels en natuurlijke bermen worden verwijderd. Dit heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit. De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) roept samen met Natuurmonumenten de Achterhoekse gemeenten op om hier iets aan te doen.

De GNMF vindt dat dit onderwerp een prominente plek moet krijgen in alle coalitieakkoorden. Daarom heeft de organisatie een petitie gelanceerd. Na de gemeenteraadsverkiezingen bieden de GNMF en Natuurmonumenten de petitie aan bij de Achterhoekse gemeenten.