Platform De Nieuwe Winkelstraat helpt winkelgebieden van leegstand af

cc by sa 3.0
Winkelstraat Groningen. Foto: RCE via wikimedia

Veel winkelgebieden hebben het moeilijk. Winkels sluiten, er is leegstand en omzetten lopen terug. Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) is een (onafhankelijk) kennis- en netwerkcentrum dat het als missie ziet om winkelgebieden te helpen het tij te keren. Als afsluiting van het project Visie Erfgoed & Ruimte over winkelstraten organiseert het platform samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op 17 april as een congres over het thema ‘DNA en identiteit van Winkelstraten’.

Het platform heeft van zo’n 20 winkelstraten van steden een biografie gemaakt waarin de ontwikkelingsgeschiedenis van een straat is geschetst. Stedenbouwkundigen hebben dit aangevuld met een visie op de kwaliteit van de straat anno nu, een economisch bureau heeft naar de verdienmodellen gekeken. Vervolgens werd er samen met bewoners en winkeliers gesproken over de toekomst van zo’n straat.

Het waren inspirerende meetings die er voor moesten zorgen dat deze straten voorbij de standaardwinkel straten zouden geraken en hun eigen identiteit konden inzetten.

Op het congres wordt ook een boek hierover gepresenteerd: ‘Levendige winkelstraten; op zoek naar een inspirerend verhaal’ dat uitgegeven wordt via uitgeverij Blauwdruk.