Provinciale Staten Flevoland wil provinciale monumentenlijst

Flevoland moet een eigen monumentenlijst krijgen, waarop bouwwerken komen te staan die belangrijk zijn voor de ontstaansgeschiedenis. Dat wil een meerderheid van Provinciale Staten. Een motie van het CDA stelt vast dat er naast het werelderfgoed Schokland en 104 rijksmonumenten geen eigen monumenten zijn. De Staten zijn bang dat daardoor bestaande historie verloren gaat.

Omroepflevoland.nl