Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Provincie Flevoland moet rekening houden met archeologie bij aanleg Marker Wadden

Dijkverzwaringswerkzaamheden_Zuiderdijk_Markermeer

Bij het ontwikkelen van de Marker Wadden moet extra aandacht komen voor de archeologische waarden in het gebied. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). Deze commissie bekijkt of de effecten van een project goed in kaart zijn gebracht. Dat meldt Omroep Flevoland op haar website naar aanleiding van een advies van de Commissie m.e.r.. De Inspectie Leefomgeving en Transport bepaalt of dit advies moet worden opgevolgd. Het project Marker Wadden, geïnitieerd door Vereniging Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat, betreft het aanleggen van natuureilanden in het Markermeer welke aantrekkelijk zijn voor vogels en die de waterkwaliteit van het Markermeer moeten verbeteren.

The following two tabs change content below.

Caspar Steinebach

Caspar Steinebach (Leiden, 1984) woont in Utrecht. Hij studeerde journalistiek in Zwolle en archeologie in Amsterdam. Sinds 2013 is hij redacteur archeologie bij de Erfgoedstem. Voor TGV Teksten en Presentaties in Leiden deed hij onderzoek naar de beeldvorming van Nederlandse archeologie in de media. In 2014 richtte hij, CultureRoad op, dat zich bezig houdt met culturele producties.