Raad voor Cultuur: “Achteroverleunen geen optie voor erfgoedsector”

Sectoradvies 'Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit' - Raad voor Cultuur
Sectoradvies 'Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit' - Raad voor Cultuur

Er gaat veel goed in de erfgoedsector. Tegelijkertijd constateert de Raad voor Cultuur in zijn sectoradvies ‘Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit’ dat achteroverleunen geen optie is.

De sector kende de afgelopen jaren een grote dynamiek. Met de komst van de Omgevingswet wordt van de sector een volgende stap verwacht: een bredere blik en een andere houding, waarbij erfgoed wordt gezien als één van de pijlers van onze ontwikkeling als samenleving. De raad twijfelt of de sector wel klaar is voor de Omgevingswet en gaat in op de kennisinfrastructuur, het contact met de samenleving en de financiën.

Lees het sectoradvies hier.