Actieve Bewoners: Gemeenten aan zet voor goede invoering Omgevingswet

CC BY SA 2.0
Enschede Foto: Archangel12 via wikimedia

In 2021 wordt de invoering van de Omgevingswet verwacht. De Omgevingswet regelt voor alle overheden de spelregels voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving. De Omgevingswet heeft veel consequenties voor de hele samenleving en in het bijzonder voor bewonersgroepen. Daarom worden er 19 voorstellen voor regelingen op lokaal en regionaal niveau gedaan.

De rijksoverheid is bijna klaar; wetgeving is gemaakt en binnenkort stemmen de Eerste en Tweede Kamer over de invoeringswet. Nu zijn gemeenten en provincies en waterschappen aan zet. De wet laat veel ruimte om lokaal en regionaal ambities en spelregels te formuleren. Zo gaan decentrale overheden aan de slag om in samenspraak met bewoners hier invulling aan te geven. Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarom wordt er wegwijs en inspiratie geboden, op basis van de lessen van de afgelopen twee jaar. Niet alleen via de omgevingswet zelf maar ook met instrumenten als de participatieverordening, grondbeleid, adviesstelsels en aanbestedingsprocedures waarborgen inbouwt  voor omgevingskwaliteit, democratie en lokaal initiatief. 

Raalte is koploper

Vandaag werd de publicatie Landingsplaats voor de Omgevingswet aangeboden aan de gemeente Raalte . Burgemeester Martijn Dadema en portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling Wout Wagenmans namen het eerste exemplaar in ontvangst. Raalte werd vorige week door het blad Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot de best bestuurde decentrale overheid. Burgemeester Dadema werd bestempeld als ‘s lands op één na beste bestuurder. Zij werken in de geest van wat de opstellers van de publicatie beogen met een goed oog voor kwaliteit, lokaal initiatief en burgerbetrokkenheid. Voor de omgevingsvisie sprak de gemeente met 661 inwoners in de supermarkt, de voetbalclub, de papierophaal en de snackbar.

Het kan pijnlijk uitpakken

Voor Raalte hebben we alle vertrouwen in een succesvolle invoering van deze complexe nieuwe wetgeving. Wij zijn er van overtuigd geraakt dat de wet in veel andere gemeenten wel eens heel pijnlijk kan gaan uitpakken wanneer je die landingsplaats niet bouwt.  Wat er feitelijk nodig is om dit goed te doen is een behoorlijke transitie in hoe omgevingsbeleid en -plannen tot stand komen.” aldus Frans Soeterbroek, een van de initiatiefnemers.

Ambities voor kwaliteit

Vier partijen slaan de handen ineen met het samenstellen en presenteren van deze handreiking. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK), het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) en de Utrechtse Ruimtemaker delen hun kennis en inzichten. Met de samenwerking wordt de ambities gesymboliseerd voor omgevingskwaliteit, participatieve democratie en ruimte voor lokaal initiatief.

“ Natuurlijk zien we het liefst dat al die punten worden overgenomen maar we zijn al heel blij als over die punten een goed maatschappelijk en politiek gesprek op gang komt en vervolgens een aantal lokaal of regionaal relevante punten er uit worden gepikt.” aldus Ruud de Jong, een van de aanbieders namens de LVKK.

De publicatie wordt vanaf vandaag aangeboden aan alle betrokkenen bij provincie, waterschappen en gemeenten en actieve bewoners.