Gemeente Hoeksche Waard wint Mooiwaarts trofee

Mooiwaarts Trofee
Mooiwaarts Trofee Beeld: FRK

De gemeente Hoeksche Waard ontvangt op 5 maart in Soesterberg de Mooiwaarts-wisseltrofee voor bijzondere inspanningen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Wethouder Piet van Leenen kreeg de trofee uit handen van Leen Verbeek, voorzitter van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Commissaris van de Koning.

Binnen een half jaar na de fusie (1 januari 2019) van 5 kleinere gemeenten voltooide de gemeente Hoeksche Waard al een ontwerp omgevingsvisie. Het is een prestatie om in de opstart van de nieuwe organisatie prioriteit te geven aan een gemeentelijke visie op de fysieke omgeving. De bewoners van de nieuwe gemeente toonden zich betrokken en nieuwsgierig. Met circa 200 actieve ‘waardmakers’, die veel vrije tijd beschikbaar stelden voor het algemeen belang van ruimtelijke kwaliteit lukte het de Hoeksche Waard de Omgevingsvisie vast te stellen en het participatietraject op orde te hebben. Nu werkt de gemeente de omgevingsvisie verder uit in het gemeentelijke omgevingsplan, en er wordt een adviescommissie omgevingskwaliteit samengesteld.

Het omgevingsplan (opvolger van het bestemmingsplan) bevat maatregelen waarmee de omgevingskwaliteit verbeterd kan worden. Initiatiefnemers krijgen van de gemeente ruim baan, mits de kwaliteiten van de Hoeksche Waard daarmee verbeteren. Deze overgang naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet, waarmee niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest van de wet wordt gewerkt, vraagt bestuurlijke moed en aanpassingsvermogen. Het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard en de commissie ruimtelijke kwaliteit werken al jaren zij aan zij aan agendering en goede integrale begeleiding van ruimtelijke plannen. De uitdagingen liggen nu vooral nog in het goed omschrijven van de gewenste kwaliteiten, in het organiseren en waarborgen.

Winnaar Mooiwaartstrofee maart 2020
De gemeente durft het aan om de dialoog over landschappelijke en architectonische kwaliteit met wezenlijke maatschappelijke inbreng breed te voeren. De gemeente Hoeksche Waard ontvangt de wisseltrofee tijdens de Nationale Dialoog Bouwcultuur voor het voortdurend streven naar hoge ruimtelijke kwaliteit, het betrekken van de gemeenschap bij dit streven, het durven loslaten van oude gewoonten en, last but not least, dit alles op een geheel eigen wijze te doen.

De Mooiwaarts-wisseltrofee wordt onregelmatig, ongeveer twee keer per jaar, uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vernieuwing van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid. De trofee bestaat uit een neutraal oppervlak, waar elke volgende trofee-winnaar een nieuw bouwsteentje aan bijdraagt. Na vijftien winnaars vormt de gevulde ‘maquette’ het beeld van een gezamenlijk gegroeide, veelkleurige omgeving.

Eerdere winnaars van de wisseltrofee:
– Dennis Straat, wethouder van Zaanstad
– Lucas Mulder, wethouder van Staphorst en team