Raad voor Cultuur positief beschermingsaanpak Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Raad voor Cultuur heeft ingestemd met het voornemen van staatssecretaris Zijlstra de eerste tranche van complexen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan te wijzen als beschermd monument. Deze tranche bestaat uit zeven complexen: Werk aan de Hoofddijk, Fort Rijnauwen, Tussenstelling Rijnauwen-Vechten, Fort Vechten, Tussenstelling Utrecht, Tussenstelling ’t Hemeltje-Vechten en Fort ’t Hemeltje. De Raad voor Cultuur sluit zich aan bij de zeven concept-monumentbeschrijvingen zoals die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn opgesteld.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed