Reactie van de FIM op de beleidsbrief Erfgoed Telt

'Erfgoed telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving'
'Erfgoed telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving' Beeld: via ministerie van OCW

Eind juni heeft de minister van OCW haar beleidsbrief Erfgoed Telt naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin gaat de minister specifieker in op het erfgoedbeleid. Het bestuur van de Federatie Instandhouding Monumenten heeft op 6 september jl. per brief een officiële reactie gegeven op de plannen van de minister.

De FIM is te spreken over de voorgenomen plannen en stelt de open houding van het ministerie van OCW op prijs. Toch is er ook een aantal zaken waarover de federatie kritisch is.

U kunt de reactie van de FIM via deze link downloaden.