Armenhoef Fotograaf: Gerard Dukker (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Restauratie ‘Armenhoef’ kan starten

Op 2 april 2013 om 13.30 uur tekenen de eigenaar van de boerderij aan de Oirschotseweg 117 en wethouder Gondrie namens de gemeente Best de restauratie-overeenkomst van de ‘Armenhoef’ aan de Oirschotseweg 117 in Best. In deze restauratie-overeenkomst zijn onder andere afspraken vastgelegd over de wijze van restauratie, financiering, overlegstructuur en tijdschema. Met de overeenkomst wordt tegemoet gekomen aan de verschillende voorwaarden die de drie subsidiegevende partijen gesteld hebben.

Het tekenen van de overeenkomst is tevens het officiële startmoment van de restauratie. Er zal begonnen worden met het plaatsen van een noodkap over de stal. Dit is nodig om de houtskelet-constructie te kunnen behandelen. Hiermee is de stal tevens beschermd tegen wind en water wat dringend nodig is om verder verval te voorkomen.

De restauratie
De restauratie van de historische kapconstructie zal zo oorspronkelijk mogelijk plaatsvinden. Dat betekent dat zo min mogelijk onderdelen van de bestaande houtconstructie worden vervangen. Waar vervanging van onderdelen noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat hout door lekkages of insecten te veel is aangetast, wordt gekozen uit twee restauratietechnieken: ambachtelijk timmerwerk en polymeerchemisch herstel. Ambachtelijk timmerwerk houdt in dat het hout wordt vervangen door hout in dezelfde afmeting, afwerking en houtsoort als het bestaande hout. Bij polymeerchemisch herstel wordt slecht hout verwijderd en vervangen door een kunststof mortel. Het voordeel van deze methode is dat zoveel mogelijk van het oude hout bewaard kan blijven en niet in zijn geheel vervangen hoeft te worden. De scheefstand van de bestaande constructie blijft grotendeels gehandhaafd.

Archeologisch bodemonderzoek en bouwhistorisch onderzoek
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft in eigen beheer een beperkt archeologisch bodemonderzoek uitgevoerd binnen het te restaureren bouwdeel. Tijdens de restauratie zal bouw-historisch onderzoek plaatsvinden.

Persbericht gemeente Best