Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Resten Deventer ‘Leprozenhuis’ gevonden

Bij archeologisch onderzoek aan de Snipperlingsdijk in Deventer zijn sporen gevonden van de kapel van het leprozenhuis St. Jurriën. In het leprozenhuis werden mensen opgevangen die leden aan lepra. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van Woningcorporatie Rentree, dat er nieuwbouw wil plegen. De archeologen constateren dat de kapel op een kleine terp ligt aan een dijk die in 1345 is aangelegd. Van de muren van de kapel is vrijwel niets bewaard gebleven. Na het buiten gebruik raken van het St. Jurriënsgasthuis, is de kapel tot op de fundering gesloopt. De vorm van de kapel is goed te herkennen aan de uitbraaksleuven.

RTV Oost

The following two tabs change content below.

Caspar Steinebach

Caspar Steinebach (Leiden, 1984) woont in Utrecht. Hij studeerde journalistiek in Zwolle en archeologie in Amsterdam. Sinds 2013 is hij redacteur archeologie bij de Erfgoedstem. Voor TGV Teksten en Presentaties in Leiden deed hij onderzoek naar de beeldvorming van Nederlandse archeologie in de media. In 2014 richtte hij, CultureRoad op, dat zich bezig houdt met culturele producties.