Veel reuring bij archeologen over plannen Nieuwe Kerk Delft

CC BY SA 3.0
Nieuwe Kerk, Delft Foto: Michielverbeek via wikimedia

Sinds het bestuur van de Nieuwe Kerk in Delft bekendmaakte dat het voornemens is een ondergrondse ruimte te bouwen onder de grond, waarbij graven zonder onderzoek worden geruimd, is bij archeologen ophef ontstaan over de gang van zaken en de betekenis van het Verdrag van Malta ‘De verstoorder betaalt’ wordt ‘de verstoorder bepaalt’, aldus een aantal prominenten. Niet iedereen is hier even stellig over, waardoor een hevige polemiek is onststaan.

Archeologen strijden om 2.100 dode Delftenaren (€0,25)
Monumentale kerken worden allang niet meer alleen gebruikt voor de eredienst.
Sander van Walsum
de Volkskrant

Skeletten Nieuwe Kerk bieden gezicht op Delft. (€0,25)
Selectie van te onderzoeken resten is pas mogelijk als je weet waarván een selectie gemaakt wordt.
Emile Eimermann
de Volkskrant

Waarom archeologen (soms) naar de rechter gaan
Wij, een vereniging van archeologievrijwilligers, zijn samen met Oudheidkundige Werkgemeenschap Delft degenen die naar de rechter zijn gestapt. We doen dat zo min mogelijk en niet om het democratische besluitvormingsproces te dwarsbomen, maar juist om dat in evenwicht te houden.
Tonnie van de Rijdt- van de Ven
Voorzitter AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie

Casus Delft-Nieuwe Kerk ondergraaft archeologisch kwaliteitsstelsel
De kwestie ‘Delft-Nieuwe kerk’ is niet alleen een gemiste archeologische kans, het zaagt ook aan de poten onder het Nederlands archeologisch kwaliteitsstelsel.
Dr. Roos van Oosten,
Universitair docent Stadsarcheologie
Universiteit Leiden

De veroorzaker bepaalt al lang. Situatie bij Nieuwe Kerk Delft niet uniek
Juridisch gezien is de uitspraak van de rechter in orde, toch valt over de gang van zaken, de rechtszaak en de betekenis van de zaak nog een en ander op te merken.
Theo Toebosch
journalist en schrijver

De Erfgoedstem heeft voor u de verschillende stellingnames en ontwikkelingen verzameld op een speciale themapagina.