Richt wettelijke bescherming cultuurgoederen dynamisch in

Raad voor Cultuur via cultuur.nl

Commissie Collectie Nederland, ingesteld door de Raad voor Cultuur, adviseert een dynamische inrichting van wettelijke bescherming van belangrijk cultureel erfgoed tegen ongewenste verkoop aan het buitenland.

Hiertoe moet een nationaal uitvoergunningensysteem komen. Het advies Onvervangbaar & Onmisbaar – naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland is aangeboden aan staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media. 

Voordeel van een nationaal uitvoervergunningensysteem is dat voor alle eigenaren – publiek en particulier – dezelfde spelregels gelden. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt bij elke aanvraag opnieuw of een cultuurgoed voor Nederland ‘onvervangbaar en onmisbaar’ is aan de hand van strikte, in de Erfgoedwet vastgelegde criteria.

Lees het hele bericht hier.