Ruim 4 miljoen subsidie voor restauratie Groninger rijksmonumenten

Rentenierswoning met aangebouwd achterhuis Scheemda foto: Hilda Morassi / Wikimedia

In de tweede helft van 2020 ontvingen 21 eigenaren van rijksmonumenten subsidie voor groot onderhoud of restauratie van hun pand. In sommige gevallen ontving de eigenaar ook een bijdrage voor de herbestemming van het monument of voor maatregelen om energie te besparen. In totaal is er voor ruim 4 miljoen aan subsidies verstrekt.

Populair
De tweede tender van de regeling GRRG bleek in 2020 erg populair. Er kwamen 48 aanvragen binnen. Daarom zijn de aanvragen op de wegingsfactoren van de GRRG zijn beoordeeld. Een monument waarbij ook sprake is van herstel aardbevingsschade, kreeg bijvoorbeeld meer punten dan een monument waarbij dat niet het geval is. Een rijksmonument in een slechte staat kreeg meer punten dan een pand met minder achterstallig onderhoud. Omdat er sprake was van een gelijke score, zijn de laatste twee verleende subsidies bepaald door een notaris.

Rentenierswoning Scheemda
De rentenierswoning aan de Oosterstraat in Scheemda is een van de 21 gesubsidieerde rijksmonumenten. Het huis is sinds de bouw in 1914 in bezit van dezelfde familie, inmiddels de vierde generatie. Het monument ademt geschiedenis. Niet alleen van Scheemda, maar ook van de Graanrepubliek. De vierde generatie staat nu voor een grote opgave: een huis dat de laatste zestig jaar nauwelijks is onderhouden weer in goede staat brengen. Met behulp van de subsidie GRRG kan het huis worden gerestaureerd en geïsoleerd.

Subsidieregeling
De regeling Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG) is bedoeld voor eigenaren van rijksmonumentale gebouwen en groene rijksmonumenten (zoals tuinen, parken en begraafplaatsen) in de provincie Groningen. In aardbevingsgemeenten kunnen eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie ook subsidie aanvragen. Ook in 2021 is er budget beschikbaar. Tot en met 14 maart 2021 staat de subsidieregeling weer open voor nieuwe aanvragen. Informatie over deze regeling klik hier.