Ruim 50 miljoen voor instandhouding rijksmonumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens minister Jet Bussemaker van OCW in 2014 ruim 50 miljoen euro subsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten in het kader van de instandhoudingsregeling. Dit keer zijn 1063 aanvragen gehonoreerd en 184 afgewezen van de in totaal 1376. In 142 gevallen zijn de aanvragen afgewezen omdat ze niet in aanmerking komen voor subsidie op grond van deze regeling en 42 aanvragers moesten teleurgesteld worden vanwege budgettaire redenen. Door de Rijksdienst zijn 129 aanvragen buiten behandeling gesteld omdat ze niet konden worden beoordeeld doordat bijvoorbeeld bepaalde documenten niet zijn ingediend. Alle beschikkingen zijn verzonden voor de wettelijke beslisdatum van 1 september.

In totaal was er voor de instandhoudingsregeling een budget van € 50,5 miljoen beschikbaar, waarvan € 44,7 miljoen voor gebouwd erfgoed, € 5 miljoen voor groen erfgoed en voor archeologische monumenten € 0,8 miljoen. De subsidieplafonds voor gebouwd en groen erfgoed zijn bereikt. Een klein aantal aanvragen (42) moest worden afgewezen om die reden. Dat is aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren.

Cees van ’t Veen, directeur RCE:’ Ik ben blij dat we – zoals beoogd met de huidige instandhoudingsregeling – veel meer eigenaren kunnen bedienen. Dat blijkt wel uit deze cijfers. En ik hoop natuurlijk dat deze trend zich de komende jaren voortzet.’ Bij archeologische monumenten is 1 aanvraag gehonoreerd met een bedrag van €136.000-.

De Rijksdienst is samen met partners in de erfgoedketen begonnen aan een monitor van deze instandhoudingsregeling. In de monitor worden beleidsgegevens verzameld van alle jaren waarin deze regeling gold. De resultaten hiervan worden dit najaar bekend gemaakt en opgenomen in de Erfgoedmonitor van de Rijksdienst:www.erfgoedmonitor.nl

Volgend jaar is opnieuw € 50,5 miljoen beschikbaar voor instandhouding van rijksmonumenten. Het Rijk draagt maximaal 50% bij aan de uitvoering van een zesjarig instandhoudingsplan. De rest betaalt de eigenaar zelf.

Via deze link cultureelerfgoed.nl zijn alle totalen te vinden.
Meer informatie over de instandhoudingsregeling is te vinden op www.monumenten.nl

Persbericht Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed