Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Ruim een miljoen euro voor Hembrugterrein Zaandam

De provincie Noord-Holland heeft 1.167.957 euro subsidie toegekend aan de gemeente Zaanstad voor de renovatie en herstructurering van het Hembrugterrein in Zaandam. (…) Het wordt onder meer geïnvesteerd in het beter toegankelijk maken van het terrein, het opknappen van de monumentale panden en behoud van de natuurlijke waarden van het gebied.

Dichtbij.nl