“RvS legt grenzen aan flexibiliteitsmogelijkheden met uitspraak Hembrugterrein”

Hembrugterrein, Zaandam
Hembrugterrein, Zaandam Foto: onbekend

Al jaren wordt gesproken over de Omgevingswet. Die had eigenlijk al dit jaar, in 2019, in werking moeten treden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding wordt al flink geëxperimenteerd met de flexibiliteitsmogelijkheden die de Omgevingswet gaat bieden, zo ook in de gemeente Zaanstad. Daar wil men het voormalige defensieterrein Hembrug – waar onder meer een fritesfabriek is gevestigd – omvormen tot een gemengd woon- en werkgebied. Het experiment is vooralsnog niet geslaagd: de Raad van State heeft recent een streep door de plannen gezet. In dit blog ga ik in op deze uitspraak en de betekenis ervan voor de Omgevingswet.

Christine Visser, advocaat bij Ten Holter Noordam, analyseert wat de afgewezen ontwikkelingsplannen van defensieterrein Hembrug betekenen voor de Omgevingswet. “De Raad van State stelt in deze uitspraak grenzen aan flexibiliteitsmogelijkheden.”