Sebastiaankerk Bierum weer in gebruik na restauratie

Bouwkundige in kerk Bierum Foto: Julia Gunther via Stichting Oude Groninger Kerken

Op maandag 20 januari 2020 wordt de Sebastiaankerk in Bierum na een periode van restauratie en herstel mijnbouwschade weer feestelijk in gebruik genomen. De datum 20 januari 2020 is niet toevallig gekozen Dit is de naamdag van de naamgever van deze kerk: Sint Sebastiaan. De dertiende-eeuwse kerk is een opvallende verschijning op een prachtig punt in het dorp, opvallend door de enorme steunbeer voor de toren. Deze werd mogelijk al in de vijftiende eeuw aangebracht om de toren tegen verzakking te beschermen. In september 2014 werd deze kerk samen met de kerk van Holwierde overgedragen naar de SOGK.

De Sebastiaankerk is in de oorlog zwaar getroffen en flink beschadigd geraakt. Het dak had een ‘flinke klap’ gehad waardoor de gewelven bijna op instorten stonden. Na de oorlog is de kerk gerestaureerd waarbij de verschillende afwerkingen uit verschillende periodes aan het licht kwamen en naast elkaar in beeld zijn gebracht.

Met de recente restauratie werden deze schilderingen blootgelegd en gerestaureerd. Er zijn 13e-eeuwse baksteen- en rankmotieven en geometrische vormen en 13e t/m 15e-eeuwse figuratieve schilderingen te zien. Dat deze eeuwenoude schilderingen bewaard zijn gebleven is ‘dankzij’ de eerste protestantse predikant die in 1605 werd aangesteld. Allergisch als hij was voor katholieke schilderingen liet hij het interieur wit kalken waardoor de schilderingen bewaard bleven en het wachten alleen was op blootlegging.

In deze kerk werden de werkzaamheden, herstel mijnbouwschade en restauratie gecombineerd. Want als er dan toch werkzaamheden verricht moeten worden, dan toch het liefst maar een keer. Dat is altijd beter voor het monument. Meer informatie over Sint Sebastiaan is te vinden op de site www.groningerkerken.nl bij het onderdeel Kennisbank.

Sint Sebastiaan in kerk Bierum Foto: Julia Gunther via Stichting Oude Groninger Kerken

Het werk werd verricht op basis van de subsidietoezegging Srr 2018 van OCW/ RCE. Een schenking van de weldoenster in het fonds voor getroffen kerkgebouwen maakt deze werkzaamheden financieel mede mogelijk.

Tot nu toe maakt de voormalige eigenaar van de kerk, de Protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd, nog geregeld gebruik van de kerkgebouwen. Verder worden de gebouwen ook gebruikt als rouw- en trouwlocatie