Overdracht Kerk Kolham naar Stichting Oude Groninger Kerken

Kerk Kolham Foto: Duncan Wijting/SOGK

Op vrijdag 20 november a.s. draagt de Protestantse Gemeente Slochteren te Slochteren de kerk, het Verenigingsgebouw en een gedeelte van het kerkterrein te Kolham over aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Met deze overdracht heeft de SOGK 96 kerken, twee synagogen, 57 kerkhoven/begraafplaatsen en negen (vrijstaande) torens in haar bezit. Net als de twee eerdere overdrachten van kerken naar de SOGK dit jaar, wordt ook dit weer een overdracht in aangepaste (besloten) vorm, dit om de coronamaatregelen te volgen. Na de overdracht wordt de kerk voor twee jaar teruggehuurd door de Protestantse Gemeente Slochteren. Na deze periode gaat een Plaatselijke commissie aan de slag in en met de kerk.

Midden in Kolham staat de witgepleisterde kerk met donkerrode dakruiter. Boven de donkerrode ingangsdeur van de kerk prijkt het wapen van de provincie Groningen en daaronder het jaartal 1641. Het interieur van de kerk heeft geen blauwgroene, maar een donkerrood gekleurde houten zoldering; bijzonder voor een Groninger kerk. Ook de buitenkant kent uitgesproken rode elementen: het pannendak en het torentje van de dakruiter. Samen met de witte pleisterlaag heeft de kerk een opvallend frisse uitstraling. Binnenin de kerk is een preekstoel uit 1641.De rest van het interieur is aanmerkelijk jonger.

Het orgel werd gebouwd in 1912 door Martin Vermeulen waarbij gebruik gemaakt werd van pijpwerk uit de 18e- en 19e eeuw. In 1971/1975 is het orgel gerestaureerd door Mense Ruiter Orgelmakers en in 1998/1999 door Van der Putten & Veger, daarbij werd de dispositie uitgebreid met een Cornet III in de discant. Het orgel heeft één manuaal met negen stemmen en een aangehangen pedaal. In de kerk staat ook een kistorgel in 1987 gebouwd door Pels & van Leeuwen.

Bij diverse (historische) vernieuwingen, verbouwingen en restauratiefasen werden afwijkende keuzes, anders dan men gewend is bij historische Groninger kerken gemaakt. Dit uit zich in detailleringen, afwerkingsmaterialen vooral in het kleurgebruik, zowel binnen als buiten. Dit geeft het kerkgebouw een nogal exotische uitstraling. Exterieur zowel als interieur maken een vriendelijke bijna huiselijke indruk. Dankzij restauratie, in de loop van de tijd verwijderen van een deel van het vaste meubilair en gebruiksaanpassingen en de relatief kleine afmetingen, is het kerkgebouw goed en flexibel bruikbaar. Alles bij elkaar zijn er mogelijkheden voor eventueel breed maatschappelijk gebruik van het kerkgebouw, zeer zeker in samenhang met het naastliggende verenigingsgebouw De Rank.