Overdracht dorpskerk Uitwierde aan Stichting Oude Groninger Kerken

Uitwierde. Kerk, exterieur. Foto: Omke Oudeman.

Op vrijdag 1 april 2022 wordt de voormalig hervormde kerk in Uitwierde overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De stichting zal zorgdragen voor de kerk zodat deze behouden blijft voor de toekomst. De toren naast de kerk is in 1971 al overgedragen aan de stichting. Met de overdracht van de kerk door de Protestantse Gemeente Delfzijl heeft de SOGK 99 kerken, 2 synagogen, 62 kerkhoven en 9 (vrijstaande) torens in haar bezit.


Hervormde kerk Uitwierde
Tijdens de afloop van de Franse bezetting werd in 1814 zeer grote schade aangericht aan het toenmalige kerkgebouw in Uitwierde. Ondanks herstel, werd deze kerk uiteindelijk toch afgebroken. In 1839 kwam de huidige, sobere kerk tot stand. Het is een vrijstaande, neoclassicistische zaalkerk, gebouwd aan de oostkant van de (vrijstaande) toren. De gevels zijn gemaakt van roodbruin baksteen-metselwerk en de kerk heeft aan de voor- en achterzijde een schilddak.

De voorgevel is rijker gedecoreerd. De dubbele toegangsdeur heeft een neoclassicistische omlijsting. Aan beide zijden van de ingang zijn, onder de ramen, vroeg zeventiende-eeuwse grafzerken in de muur gemetseld. Deze zijn waarschijnlijk afkomstig van de vorige kerk. Bij de bevrijding in 1945 werd de kerk zwaar beschadigd, maar binnen enkele jaren volledig hersteld.


Interieur
In het midden van de achtergevel staat een preekstoel die dateert uit 1814, gemaakt door Jacob Meijer. Eind negentiende eeuw is het oorspronkelijke kuipmodel verbouwd tot de huidige platformkansel. Naast de preekstoel staat tegen de zijmuur een hardstenen zerk uit 1563, voor Haro Winken to Rengenheim. De vloer van het middenpad en het koor bestaat uit geel geglazuurde plavuizen. Ter hoogte van de twee bankenblokken bestaat de vloer uit geschilderde houten planken.


Orgel
Het éénklaviersorgel in de kerk werd in 1889 gebouwd door L. van Dam en Zonen, orgelfabrikant te Leeuwarden, voor de kerk van Heveskes. Vanwege de verkoop van deze kerk aan het Havenschap werd het orgel gedemonteerd en in 1975 overgebracht naar de kerk van Uitwierde. Dit werk is uitgevoerd door orgelbouwer A.H. de Graaf.


Plaatselijke commissie
Een plaatselijke commissie zal aan de slag gaan met (het organiseren van) activiteiten in en om de kerk. Op deze manier wordt de kerk opengesteld voor een groter publiek om te kunnen genieten van dit prachtige erfgoed.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Rebecca Compaan, Communicatie & PR van de Stichting Oude Groninger Kerken via 06-822 722 66 of compaan@groningerkerken.nl.