Sloop dreigt voor eeuwenoude weem Menkeweer

De gemeente Het Hogeland heeft begin dit jaar vergunning verleend voor de bouw van een nieuw woonhuis aan de Warffumerweg 39 te Onderdendam. Impliciet wordt daarmee ook vergunning verleend om de bestaande boerderij te slopen. Het is echter niet een gewone boerderij. Het gaat om een weem, die in zichzelf al bijzonder is en in de kern mogelijk 17e eeuws. De weem is beschermd wat betreft ruimtelijke kwaliteit. In de bestemmingsregels staat te lezen dat het aanwezige straat-, bebouwings- en/of landschapsbeeld beschermd is. Het nieuwbouwplan voldoet daar in onze ogen niet aan.

Een weem is een pastorie-boerderij. Deze werden vanaf de middeleeuwen in het noord Nederland gebouwd op een stuk land dat in gebruik was bij de pastoor. In onze provincie zijn er nog een aantal bewaard, een bekende is die van Warffum. Eén van ‘s lands bekendste kunstenaars, Henk Helmantel, heeft er zelfs een herbouwd in Westeremden.

De weem van Menkeweer grenst aan een kerkhof, dat beschermd is als rijksmonument. De bijbehorende kerk is in de 19e eeuw gesloopt vanwege de vervallen staat. Mogelijk werd op Menkeweer ook rechtgesproken.

Heemschut heeft de gemeente Het Hogeland gevraagd om in contact te treden met de eigenaar en om te onderzoeken of er geen andere mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan zijn woonwensen, waarbij behoud van deze bijzondere boerderij voorop staat.