cc by sa 3.0
Staatsbosbeheer toegangsbord. Foto: RCE

Staatsbosbeheer blijft zelfstandig bestuursorgaan

In een brief aan de Eerste en Tweede Kamer heeft minister Blok van Wonen en Rijksdienst aangegeven hoe het kabinet verder wil met de zelfstandige bestuursorganen. Het kabinet wil een aantal zbo’s opheffen en een aantal andere laten fuseren. Het raakt onder andere de positie van het Faunafonds en de Grondkamers. De zbo-status van Staatsbosbeheer blijft gehandhaafd. De status past het beste bij de opgave waarvoor Staatsbosbeheer zich de komende jaren gesteld ziet. Voorlopig geldt dat ook voor het Bureau Beheer Landbouwgronden.

GroeneRuimte Nieuws