Staatsbosbeheer zoekt nieuwe exploitant voor Fort Asperen

Fort Asperen Foto: Peter van Meurs via Wikimedia

Eigenaar Staatsbosbeheer moet op zoek naar een nieuwe exploitant voor Fort Asperen. Stichting KunstFort Asperen, die ruim 30 jaar betrokken is bij de exploitatie van het militair erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, houdt per 1 januari 2018 op te bestaan.

Na restauratie van Fort Asperen in 2015 heeft Staatsbosbeheer met het nieuwe stichtingsbestuur besproken over te willen gaan naar een erfpachtconstructie, waarbij de stichting integraal verantwoordelijk is voor de exploitatie en het beheer en onderhoud van het fortterrein. Uit de bevindingen van het afgelopen proefjaar concludeert het stichtingsbestuur dat, ondanks de maximale inzet, een kostendekkende exploitatie niet haalbaar is.