Start restauratie modelplaats Maasvlaktecentrale Waterloopbos

Foto: Jeroen Bosch, Natuurmonumenten.

Half juli start Natuurmonumenten met de restauratie van de modelplaats Maasvlaktecentrale in Rijksmonument Waterloopbos in de Noordoostpolder. De modelplaats in het voormalig Waterloopkundig Laboratorium De Voorst vertelt een deel van de unieke geschiedenis van Rijksmonument Waterloopbos. Het in de modelplaats gebouwde schaalmodel deed dienst voor onderzoek naar de koelwatervijver van de destijds nog aan te leggen elektriciteitscentrales. Natuurmonumenten restaureert dit model zodat deze bewaard blijft voor de toekomst en iedereen ervan kan blijven genieten. 

Begin jaren 70 van de vorige eeuw is op de modelplaats Maasvlaktecentrale door de ingenieurs van het Waterloopkundig Laboratorium onderzoek gedaan naar de koelwatervijver van de centrales. Het onderzoek richtte zich vooral op de stroomsnelheden van het koelwater en op de stabiliteit van de bodembekleding van de koelwatervijver. De situatie in Rotterdam werd in het Waterloopbos op schaal nagebouwd en de beoogde stortstenen bodembekleding van de koelwatervijver werd op stabiliteit onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat er in de vijver aanzienlijke wervelingen ontstonden. Daarom werd besloten de bekleding van de koelwatervijver veel zwaarder uit te voeren dan vooraf gedacht. 

Gebiedsmanager Philip Makkink van Natuurmonumenten: “We zijn heel blij dat we nu deze modelplaats kunnen restaureren. In het Waterloopbos hebben Nederlanders leren werken met water en onze wereldwijde bekendheid als waterbouwland danken wij mede aan al het onderzoek dat hier heeft plaats gevonden. Dat we nu deze modelplaats weer terugbrengen in oude staat en daarmee een stukje van de bijzondere geschiedenis zichtbaar kunnen maken, is geweldig. We mogen trots zijn op deze unieke plek in de Noordoostpolder.”

Ook stuw, goten en sluizen

Voor de restauratiewerkzaamheden wordt de modelplaats drooggelegd. Na het weghalen van het aanwezige slib worden de verschillende onderdelen van de Maasvlaktecentrale hersteld en teruggebracht in oude staat. Het gaat dan niet alleen om het model zelf; ook de bijbehorende Romijnstuw, aan- en afvoergoten, de doorvoersluizen en kleppenranden worden meegenomen. Bezoekers van het Waterloopbos kunnen de restauratiewerkzaamheden van de modelplaats bekijken; in het bos staat de korte omleidingsroute naar het uitkijkpunt aangegeven. Half december 2021 is de restauratie afgerond en kan de in oude staat teruggebrachte modelplaats weer bezocht worden.

Historie behouden

De restauratie is mogelijk door Regeling Restauratie Rijksmonumenten van de provincie Flevoland en de Subsidieregeling Iconische Rijksmonumenten. Om het verhaal van het Waterloopbos ook in de toekomst te kunnen vertellen, vindt Natuurmonumenten het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in toegankelijkheid, duurzaamheid en het zo goed mogelijk beleefbaar maken van het bos. In totaal worden tien waterloopkundige modellen gerestaureerd. In 2018 is de Deltagoot al omgevormd tot het kunstwerk Deltawerk// en in 2019 is de Golfbak gerestaureerd. Al deze stappen zijn onderdeel van de uitvoering van de ontwikkelagenda Waardevol Waterloopbos 2016-2026. De ontwikkelagenda is een plan voor het behoud en de ontwikkeling van Rijksmonument Waterloopbos.

In de steigers

Natuurmonumenten beheert naast natuur ook monumenten. Bouwwerken die onlosmakelijk verbonden zijn met het landschap en het verhaal van dat gebied. Om cultureel erfgoed te bewaren en bij de tijd te houden, zijn we vaak aan het werk.