Subsidie voor haalbaarheidsonderzoek herbestemming NH

Gedeputeerde Staten hebben besloten voor 2014 100.000 euro subsidie beschikbaar te stellen voor haalbaarheidsonderzoeken naar herbestemming van monumenten en identiteitsbepalende gebouwen in Noord-Holland. Deze regeling bestaat sinds 2012 en is vanwege groot succes opnieuw opengesteld. Eigenaren van monumenten of belanghebbende met toestemming van de eigenaar kunnen subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7.500,-.

Provincie Noord-Holland