Succesvolle ArcheoHotspots breiden uit

Op maandag 12 december werd in het Gelders Archeologisch Centrum G.M. Kam in Nijmegen de tweede fase van het project ArcheoHotspots gelanceerd. Aanwezig waren vertegenwoordigers van musea, provincies, archeologische instellingen en vrijwilligersorganisaties. ArcheoHotspots zijn plekken waar mensen kennis kunnen maken met het vak van archeoloog. In zes grote gemeentes is inmiddels zo’n ArcheoHotspot geopend. Met elkaar trokken deze Hotspots het afgelopen jaar al zo’n 20.000 bezoekers. Met de lancering van de tweede fase zal zowel het aantal ArcheoHotspots buiten de grote steden als het aantal bezoekers verder toenemen.

Een ArcheoHotspot is een plek waar iedereen gratis en zonder afspraak kan binnenlopen om zelf het vak van archeoloog te ervaren. Mensen kunnen er onder begeleiding van vrijwilligers meewerken aan de uitwerking van archeologisch onderzoek, eigen vondsten laten onderzoeken of gewoon kijken naar hoe archeologen te werk gaan. Ook is het regelmatig mogelijk om via een videoverbinding live contact te maken met verschillende opgravingen in binnen- en buitenland en worden er lezingen en excursies vanuit de ArcheoHotspots georganiseerd.

Zelf even archeoloog zijn
De ArcheoHotspots zijn in het leven geroepen om de archeologie dichter bij het publiek te brengen. Heel wat mensen dromen er wel eens van om zelf archeoloog te zijn. De Indiana Jones-films en documentaires van National Geographic en Discovery channel, dragen daar sterk aan bij. Met de ArcheoHotspots wil de archeologische wereld mensen de mogelijkheid bieden om eens een beetje te ervaren hoe het is om archeoloog te zijn.

Vaste prik
In de twee jaar sinds de opening van de eerste ArcheoHotspot heeft het concept z’n bestaansrecht bewezen. Naar schatting hebben nu in totaal 30.000 mensen een bezoek gebracht aan één van zes Hotspots. Opvallend is dat er zich rondom de Hotspots vaste kernen van vrijwilligers vormen. Mensen, oud en jong, van allerlei achtergronden, die het heerlijk vinden om een ochtendje scherven aan elkaar te plakken of botjes en vissengraatjes te sorteren. Voor veel van hen is de ArcheoHotspot inmiddels een vaste prik.

Het project kan ook rekenen op ruime steun uit de archeologische wereld. Veel archeologische bedrijven, diensten en musea steunen de ArcheoHotspots met raad en daad en stellen bijvoorbeeld archeologisch materiaal ter beschikking.


Pop-up en mobiel
De bijeenkomst in het Gelders Archeologisch Centrum G.M. Kam in Nijmegen markeert de ambitie om nu op veel meer plekken in Nederland ArcheoHotspots te openen. Er werden onder andere plannen gelanceerd voor een serie van Pop-Up ArcheoHotspots. Dit zijn tijdelijke Hotspots, bijvoorbeeld in leegstaande winkels of gebouwen, waar het publiek gewoon binnen kan lopen, vragen kan stellen of mee kan helpen. Ook is het de bedoeling dat er Mobiele ArcheoHotspots komen die kunnen worden ingezet bij opgravingen of wellicht op scholen en bij festivals.

Tijdens de aftrap kondigde de Provincie Gelderland al aan om de komende vier jaar flink te investeren in dit concept en op meerdere nieuwe plekken een ArcheoHotspot tot stand te willen brengen. Ook zal de provincie een coördinator aanstellen om de ArcheoHotspots aan te jagen. Verwacht wordt dat andere provincies dit voorbeeld zullen volgen.

Partners van de ArcheoHotspots zijn het Allard Pierson Museum, de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN), Museum Het Valkhof, de Nationale Archeologiedagen en de Reinwardt Academie. De tweede fase van de ArcheoHotspots wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het BankGiro Loterij Fonds, het VSB Fonds en het Mondriaan Fonds.

De ArcheoHotspots zijn momenteel te vinden in Amsterdam, Nijmegen, Utrecht, Arnhem, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven. Kijk voor een overzicht en meer informatie over de huidige activiteiten op ArcheoHotspots.nl