Transformeren vanuit de kracht van de wijk

Speelmanstraat, Amsterdam Foto: Victorien Koningsberger via Van Eesterenmuseum

Stadsvernieuwing is een continu proces waarin telkens een ander deel van de stad wordt aangepakt. Veertig jaar geleden waren het de binnensteden en vooroorlogse wijken die een grote opknapbeurt kregen. Inmiddels zijn de buurten uit de naoorlogse periode aan de beurt. Duurzaamheidseisen en veranderde woonwensen door vergrijzing en nieuwe bewonersgroepen maken dat woningen en voorzieningen moeten worden aangepast. Veranderde woonbehoeften en duurzaamheidseisen maken een vernieuwing van stadsbuurten onontkoombaar. Naoorlogse wijken blijken daarvoor goede kaarten in huis te hebben. Vooral de plinten van portieketage- en hoogbouwflats bieden mogelijkheden voor nieuwe woningtypologieën in de buurt.

The following two tabs change content below.

Jaco Boer

Laatste berichten van Jaco Boer (toon alles)