Erfgoed en cultuur prominent in troonrede

troonrede prinsjesdag
Troonrede 2018, Ridderzaal Den Haag Beeld via NOS

Tijdens de traditionele Troonrede op Prinsjesdag heeft de Koning de plannen van de regering voor cultuur en erfgoed uitgesproken. Zo komt er 325 miljoen euro beschikbaar voor erfgoed en wordt er 80 miljoen euro per jaar geïnvesteerd in cultuur. Het is de eerste keer sinds het koningschap van Willem Alexander dat erfgoed en cultuur zo expliciet worden genoemd in de Troonrede.

De plannen werden aangekaart in een korte passage vroeg in de rede. Deze passage vindt u hieronder.

De regering investeert ook in historisch besef en culturele diversiteit. Erfgoed en cultuur laten ons zien waar we vandaan komen, houden ons een spiegel voor in het heden en zijn zo van grote betekenis voor de toekomst van ons land. Er komt in deze kabinetsperiode 325 miljoen euro extra beschikbaar voor erfgoed. Het budget voor cultuur stijgt met een bedrag dat oploopt naar 80 miljoen euro per jaar vanaf 2020. Daarmee komt er meer ruimte voor nieuw artistiek talent en wordt het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd een museum bezoeken.

De gehele Troonrede is hier na te lezen.