Tuin van de Maand en Stinzenflorajournaal in Stiens


De groene hof rond de St. Vituskerk krijgt landelijke aandacht. De Nederlandse Tuinenstichting, hoeder van groen erfgoed, koos deze stilteplek met een rijkdom aan stinzenplanten en de prachtige Lindelaan als Tuin van de Maand februari 2021. In het voorjaar van 2019 was de Commissie Groen Erfgoed van de NTs samen met adviseurs uit de regio en vertegenwoordigers van andere commissies te gast bij Trudy en Willem van Riemsdijk. Niet alleen bezochten ze hun prachtige stinzenfloratuin achter het Doktershûs, maar ze maakten ook een wandeling rond de groene hof van de St. Vituskerk.


Het kerkhof met de prachtige dubbele rij Lindebomen rondom is sinds kort een rijksmonument. Het hekwerk en de draaihekjes die indertijd de koeien tijdens de veemarkt moesten tegenhouden horen ook bij het monument. Bijzonder is dat ook de stinzenplanten nu een monumentale status hebben. Dit is waarschijnlijk uniek. In het vroege voorjaar kleurt het talud van de terp en de rand van het kerkhof aan de zuid- en oostzijde prachtig geel door de bloeiende winterakonieten. Iets later volgt de Oosterse sterhyacint bij de hoofdingang. Aan de andere zijde bloeien vooral de sneeuwklokjes en bonte krokussen. Later in het seizoen verandert het palet door de witte en roze
holwortel en, op een aantal plekken, de voorjaarshelmbloem. Hoe lang ze daar al staan, is niet bekend.
Zeker is dat er stinzenplanten in de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn aangeplant op het kerkhof, op initiatief van de heer Albert Atema. Van 1980-2015 heeft koster Kees Buisman met veel enthousiasme en aandacht ervoor gezorgd dat er in het vroege voorjaar steeds meer te bewonderen is. Nu ook de stinzenplanten hier tot het ‘groen monument’ behoren hopen we dat het
behoud van het groen erfgoed rond en op deze, en andere, historische stilteplekken een impuls krijgt.

Stinzenflora-monitor en Stinzenflorajournaal


Stinze Stiens nam afscheid van de Stinzenflora-monitor. Trudy en Willem van Riemsdijk starten hiermee in 2015. Landgoederen en parktuinen met een rijke stinzenflora werkten samen om dit historisch erfgoed meer bekend te geven. Velen wisten de weg te vinden en dankzij de monitor
wist men wat, wanneer, waar in bloei was. Ook interessante relevante kennis werd gedeeld. Nu, na zes jaar is de Stinzenflora-monitor overgedragen aan een nieuw team, bestaande uit vertegenwoordigers van It Fryske Gea, Landschapsbeheer Fryslân, Stichting Martenastate en een
extern stinzenplantendeskundige. De monitor krijgt een nieuw jasje en een nieuwe toekomst op het bekende adres www.stinzenflora-monitor.nl.
Stinze Stiens heeft het Stinzenflorajournaal opgezet met informatie over de eigen tuin, de naaste omgeving en verslag van bezoeken in binnen- en buitenland aan historische locaties met stinzenplanten. Ook de kennis over het speciale beheer wordt gedeeld evenals kennis over de
eeuwenlange geschiedenis: www.stinzenflorajournaal.nl.


Bezoekadres:
St. Vituskerkhof
Pieter Jellessingel 1
9051 BV Stiens
Toegang: Het St. Vituskerkhof is openbaar toegankelijk.
Stinze Stiens, op afspraak. Zie www.stinzenflorajournaal.nl