Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Isja Finaly en Wieske Wijngaards Foto: Hendrick de Keyser

Twee nieuwe directeuren voor Vereniging Hendrick de Keyser

“De sterke groei van het bezit en de grote waardering voor onze Museumhuizen vraagt om een uitbreiding van de directie van onze organisatie”, aldus Herman van den Eerenbeemt, voorzitter van Vereniging Hendrick de Keyser. Met ingang van 1 april 2020 zullen twee nieuwe directeuren aantreden: Wieske Wijngaards als Directeur Externe Relaties en Isja Finaly als Directeur Beheer. De huidige directeur Carlo Huijts blijft Algemeen Directeur en wordt voorzitter van het directieteam.

Vereniging Hendrick de Keyser

Vereniging Hendrick de Keyser is in 1918 opgericht voor het behoud van architectonisch of historisch waardevolle gebouwen en hun interieur in Nederland. De Vereniging doet dit door karakteristieke panden in eigendom te verwerven en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. De zo opgebouwde collectie geeft een representatief beeld van de Nederlandse architectuur- en interieurgeschiedenis. De collectie omvat inmiddels zo’n 430 panden, waaronder huizen, boerderijen, buitenplaatsen, villa’s en raadhuizen, verspreid over 111 plaatsen in heel Nederland.

Uitbreiding directie

De uitbreiding van de directie met een Directeur Externe Relaties is een gevolg van de nieuwe koers die de Vereniging na 100 jaar verzamelen in 2018 is ingeslagen met de opening van een serie Museumhuizen. Tijdens een bezoek aan de Museumhuizen kan publiek ervaren hoe het huis in zijn bouwperiode gebruikt werd; het huis zelf is dus het museum en de hele serie illustreert 500 jaar woonhuisgeschiedenis. Al sinds de oprichting geeft ‘Hendrick de Keyser’ via publicaties voorlichting over de herkomst en de bouwwijze van zijn huizen. Door die kennis nu via beleving en ervaring over te dragen wordt een nieuw publiek betrokken bij de woonhuisgeschiedenis van Nederland. Het past in de toekomstgerichte strategie om de communicatie met het publiek ook op directieniveau te borgen.

De uitbreiding van de directie met een Directeur Beheer is ingegeven door de groei van het aantal monumenten of architectonisch bijzondere panden die bij de Vereniging Hendrick de Keyser worden ondergebracht. Verspreid over vierhonderddertig complexen bevinden zich zo’n vijfhonderd bijzondere huizen die onderling allemaal verschillen en in gebruik zijn bij circa duizend huurders. Ieder jaar verwerft de Vereniging weer zes tot acht panden. Ieder huis is bijzonder genoeg om voor de eeuwigheid bewaard te blijven. De zorg daarvoor vereist een toenemende aandacht op directieniveau.

Even voorstellen
– Mw. Isja Finaly is sinds 2009 hoofd van de afdeling Instandhouding en adjunct directeur van Vereniging Hendrick de Keyser en daarvoor werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, laatstelijk als hoofd regio West Nederland; 

– Mw. Wieske Wijngaards is sinds 2014 zakelijk leider en plaatsvervangend directeur van het Teylers Museum te Haarlem en was daarvoor zakelijk directeur van de Nederlandse Bachvereniging.