Twee treurbeuken groene monumenten voor Doesburg

Treurbeuk Doesburg Foto: Google Maps

In Doesburg zijn twee treurbeuken door de Bomenstichting opgenomen in het Landelijke Register van Monumentale Bomen. Het gaat om de tweetal bomen aan de Koepoorstraat. De twee levende monumenten zijn volgens de Bomenstichting aangeplant rond 1860. Om bomen als monument aan te merken dienen de bomen ouder dan 80 jaar te zijn en moeten zij beeldbepalend zijn. Volgens de trotse wethouder Fred Janssen zijn het de twee meest gefotografeerde bomen uit de gemeente.