Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
een screenshot van FAMKE foto: nieuwsbrief Monumenten en Archeologie Gemeente Leeuwarden

FAMKE: verbeterde archeologische waardenkaart Leeuwarden

Vorig jaar kreeg de gemeente Leeuwarden te maken met een gemeentelijke herindeling. Met ingang van 1 januari 2014 is het noordelijke deel van de voormalige gemeente Boarnsterhim samengegaan met de gemeente Leeuwarden. Hiermee is het gemeentelijk grondgebied bijna verdubbeld en het bodemarchief aanzienlijk uitgebreid. De gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân werken nu samen aan een inhoudelijke verdieping van dit nieuwe deel van de archeologische beleidsadvieskaart, de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE).

Alle terplocaties met een hoge archeologische waarde en andere vindplaatsen en terreinen met een (middel)hoge verwachtingswaarde bekijken we opnieuw door een van studie van historische kaarten, bronnen en reeds uitgevoerd onderzoek. Ook wordt, bijvoorbeeld voor boerderijplaatsen, de waardering getoetst en aangescherpt door middel van booronderzoek.

Zo nodig stellen ze op basis van de resultaten een waardering of verwachting bij. De nieuwe archeologische waardenkaart voor de hele gemeente Leeuwarden is eind 2015 klaar.

The following two tabs change content below.

Caspar Steinebach

Caspar Steinebach (Leiden, 1984) woont in Utrecht. Hij studeerde journalistiek in Zwolle en archeologie in Amsterdam. Sinds 2013 is hij redacteur archeologie bij de Erfgoedstem. Voor TGV Teksten en Presentaties in Leiden deed hij onderzoek naar de beeldvorming van Nederlandse archeologie in de media. In 2014 richtte hij, CultureRoad op, dat zich bezig houdt met culturele producties.