Vereniging Hendrick de Keyser wordt ‘POM’

Huis Bartolotti, Amsterdam Foto: Hendrick de Keyser

‘Michelinster voor goed monumentenbehoud’

Vereniging Hendrick de Keyser is aangewezen als professionele organisatie voor monumentenbehoud (‘POM’). De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een kleine groep monumentenorganisaties deze status verleend. Een onafhankelijke commissie, ondergebracht bij de Raad voor Cultuur, heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hiertoe geadviseerd. De POM-status geeft vertrouwen en voordelen bij het aanvragen van subsidies en bij fondsenwerving.

Stringente criteria
De aanwijzing is tot stand gekomen op basis van een toetsing aan zes stringente beoordelingscriteria. Hierbij is onder andere gekeken naar de doelstelling, activiteiten, kwaliteit van restauraties en onderhoud, onderzoek en verslaglegging, financiële stabiliteit en de staat van onderhoud van het bezit van de Vereniging. Volgens het advies heeft Vereniging Hendrick de Keyser aangetoond dat de professionele omgang met beschermde monumenten een structureel en consistent karakter heeft.

Erkenning van deskundigheid
De aanwijzing tot POM is volgens Carlo Huijts, directeur van Vereniging Hendrick de Keyser, ‘een erkenning door de overheid van 95 jaar restauratie-ervaring en de inzet van de Vereniging voor het behoud van bijzondere monumenten en architectuur in ons land’. De Vereniging zet zich op een heel praktische wijze in voor monumentenbehoud: door kwetsbare panden te verwerven, te restaureren en te verhuren. Uit de huurinkomsten worden onderhoud en restauratie bekostigd. Eenmaal verworven panden worden nooit meer afgestaan. Door monumenten een goed gebruik te geven, blijven ze behouden voor de toekomst.

Een unieke collectie
Het pandenbezit van de Vereniging vormt een unieke levende collectie die de geschiedenis van het Nederlandse woonhuis en interieur illustreert. Onder de ‘topstukken’ uit deze collectie van bijna 400 gebouwen zijn niet alleen bijzondere middeleeuwse huizen, 17de-eeuwse grachtenhuizen en 18de-eeuwse buitenplaatsen, maar ook Rietveld-villa’s en woonhuizen uit de meer recente architectuurgeschiedenis. Met de aanwijzing van de Vereniging tot POM wordt het belang van dit erfgoed erkend. Het is als het ware een ‘Michelinster voor goed monumentenbehoud’.

Persbericht Vereniging Hendrick de Keyser