Vermindering onderzoekslasten bij omgevingsvergunning

Met een aantal gerichte stappen is het mogelijk de lasten van onderzoek bij het aanvragen van een omgevingsvergunning structureel te verminderen. Dat stelt BRO in zijn aanbevelingen in het rapport “Structurele vermindering van de onderzoekslasten in het Omgevingsrecht”. Het advies is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de nieuwe Omgevingswet.

bro.nl