Vloeiweiden dingen naar status erfgoed (€)

Vloeiweide in Bergeijk
Vloeiweide in Bergeijk. Beeld: still uit video Eindhovens Dagblad

Van een vloeiweidecomplex als De Pelterheggen in Bergeijk zijn er maar twee in Nederland. Die twee gebieden – het andere is Het Lankheet in Overijssel – zijn samen bezig de status van immaterieel erfgoed te krijgen.

Het vloeiweidecomplex in Bergeijk is een ingenieus systeem van sloten, stuwen en kleine geulen, dat het grasland van De Pelterheggen doorklieft. Het werd in 1851 aangelegd om de zandgronden vruchtbaarder te maken. Met een kanaal naar de Maas moest kalkrijk water uit de Ardennen aangevoerd worden. De vloeiweiden zijn eigendom van Natuurmonumenten.

Dit bericht bevindt zich achter een betaalmuur. Eindhovens Dagblad biedt u enkele artikelen gratis aan.