Wat monumenteneigenaren moeten weten over de belastingaangifte

De blauwe envelop is weer binnen of valt binnenkort door de brievenbus. Als eigenaar van een monumentaal pand kunt u (een deel van) uw onderhoudskosten als aftrekpost monumentuitgaven opvoeren bij uw jaarlijkse belastingaangifte. Het Restauratiefonds geeft informatie over het welke kosten opgevoerd mogen worden en andere regels.

Restauratiefonds