Water as Heritage, Chiayi Taiwan: International Conference 2019

Water & Heritage conference Taiwan:
Water & Heritage conference Taiwan: Diederik Six overhandigd de staatssecretaris van cultuur een mooi Delfts blauw bord Foto: ICOMOS/ Diederik Six

Onder bezielende leiding van Ir Henk van Schaik, ICOMOS NL Dr Tino Mager, Centre for Global Heritage and Development en Dr Sinite Yu, Taiwan International Institute for Water Education werd eind mei in Taiwan een inspirerend congres georganiseerd. 

Zo’n 100 professionals uit de water- en erfgoedwereld bogen zich over de vragen rond het hoofdthema: Water & Heritage for the future. De centrale vraag daarbij was hoe de wortels van onze samenleving voeding kunnen geven aan een duurzame toekomst.

Het congres had naast een plenair deel vijf hoofdthema’s:

  • Water for Service: John Peterson en Joannis Kalavrouziotis
  • Waterscapes: Steve Brown en Sahdev Singh
  • Water for Power: Tino Mager en Nupur Prothi
  • Waterways: Hsiaowei Lin en Giuseppina Irene Curulli
  • Worldviews on Water: Hee Sook Lee-Niinioja en Sergio Ribeiro

International Scientific Committee, Water and Heritage for the Future
De belangrijkste uitkomst van het congres is het op te richten International Scientific Committee, Water and Heritage for the Future (ISC WHF). Dit zal gebeuren op de ICOMOS GA in Sydney 2020.

Zeven jaar geleden werd in Amsterdam het eerste congres georganiseerd. Als dank ontving de stad hiervoor het Water and Heritage Awareness Shield. Veelzeggend is de plaats waar dit schild bevestigd werd; de Magere Brug die symbool staat voor het verbinden van twee disciplines.

Als blijk van dank gaf de initiator namens de Nederlandse delegatie een Delftsblauw bord met een afbeelding van de brug en het Schildje aan de organisatie
– Hsiao Tsung-Huang deputy Minister of MOC, Taiwan ROC.
– Jhr Ir Diederik Six, VP ICOMOS NL, Initator Water & Heritage for the Future

Ingezonden: ICOMOS; International Council On MOnuments and Sites