Wim Scholten neemt afscheid van Erfgoed Zeeland

Wim Scholten vertrekt per 1 augustus 2021 als directeur-bestuurder van Erfgoed Zeeland. Hij geeft sinds 2003 leiding aan deze provinciale erfgoedorganisatie. Wim zet zich al ruim 33 jaar in voor de versterking van de maatschappelijke waarde van erfgoed in de samenleving. Vanaf de oprichting van Erfgoed Zeeland heeft Wim samen met zijn medewerkers de organisatie gevormd tot centraal aanspreekpunt voor het Zeeuwse erfgoed. Hij heeft ook belangrijke impulsen gegeven aan de positionering en samenwerking van erfgoedorganisaties op landelijk niveau. Het werk is verzet; nu lonkt de vrijheid.

 
Oprichting

Eind 1987 begon Wim in Zeeland als provinciaal museumconsulent bij de Zeeuwse Museumstichting. In de loop van de jaren groeide deze functie uit tot een echte steun- en ontwikkelfunctie voor de Zeeuwse museumwereld. In 2001 volgde de oprichting van Erfgoed Zeeland (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland). Voorop stond de integrale benadering van het erfgoed en een krachtenbundeling die moest voorzien in nieuwe impulsen met breed maatschappelijk effect. Wim schreef het beleids- en werkplan voor de nieuwe organisatie en werd in 2003 directeur-bestuurder. 

Koersbepaling

In samenwerking tussen Erfgoed Zeeland, de Provincie Zeeland en andere stakeholders is afgelopen 20 jaar iets moois opgebouwd. Allen droegen en dragen bij aan de versterking van de maatschappelijke meerwaarde van het erfgoed. Erfgoed Zeeland ontwikkelde zich tot een essentieel onderdeel van de culturele basisinfrastructuur van Zeeland. Wim Scholten heeft aan die ontwikkeling leiding en sturing gegeven en de koers meebepaald. 
Als secretaris van MonumentenwachtNL (de vereniging van Provinciale Monumentenwachten Nederland) en van OPEN (het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland) gaf Wim belangrijke impulsen aan de positionering en samenwerking van erfgoedorganisaties op landelijk niveau. 

Vrijheid lonkt

Wim: “Na ruim 33 heel leuke en soms ook heel intensieve jaren als provinciaal museumconsulent en later als directeur-bestuurder, is het verlangen naar tijd en vrijheid om te besteden aan andere zaken dan ‘werk’ toch te groot geworden om weerstand aan te bieden. De vrijheid lonkt!”
De raad van toezicht betreurt zijn vertrek maar kan niet anders dan zijn besluit respecteren. Ad Schenk, voorzitter van de raad: “Wim heeft met warme betrokkenheid, standvastigheid en een enorme inzet een belangrijke rol gespeeld om Erfgoed Zeeland te vormen tot wat het nu is: centraal aanspreekpunt voor het erfgoed in Zeeland. Het zorgt ervoor dat het beschermd, benut en beleefd kan worden. Grote waardering en dank gaan dan ook naar hem uit.”
 

Opvolging

Met het oog op de nieuwe provinciale Ontwikkelagenda cultuurveld 2022-2024 en alles wat daarbij komt kijken, heeft de raad ervoor gekozen om de functie van directeur-bestuurder per 1 augustus voorlopig op interim-basis in te vullen. Binnenkort zal de naam van de interim-bestuurder bekend worden.