Zend nu in voor de Arie Keppler Prijs 2022 

Publiekswinnaar Arie Keppler Prijs 2020 Laurentiuskerk Weesp.

ALKMAAR – Tot en met 8 mei 2022 kunnen initiatieven worden ingediend voor de Arie Keppler Prijs 2022. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door MOOI Noord-Holland en is dé Noord Hollandse omgevingsprijs voor ruimtelijke kwaliteit. Net als voorgaande edities is er aandacht voor cultuurhistorie, maar de prijs beslaat daarnaast een breed terrein van architectuur, stedenbouw, landschap en ruimtelijke ordening.

Het prijswinnende project kan een nieuw gebouw of ruimtelijke ingreep zijn, een herbestemming, restauratie of  transformatie, maar ook een beleidsstuk. Voor de prijs komen initiatieven in aanmerking die in de provincie  Noord-Holland zijn gerealiseerd in de periode 2020-2022. Ga voor meer informatie over de Arie Keppler Prijs en voor het inzendformulier naar www.ariekepplerprijs.nl. 

De Arie Keppler Prijs  

Om de twee jaar reikt de stichting MOOI Noord-Holland de Arie Keppler Prijs uit en huldigt daarmee personen of organisaties die een uitmuntende prestatie hebben geleverd op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland. De prijs heeft als doel initiatieven te belichten die de dagelijkse praktijk van planontwikkeling ontstijgen: bijzondere, inspirerende, innoverende en grensverleggende projecten. Iedere editie vertegenwoordigen alle inzendingen gezamenlijk de actuele en urgente thema’s van de leefomgeving in Noord Holland.

De jury kiest uit de inzendingen tien tot twaalf nominaties die gezamenlijk een goede afspiegeling vormen van het totale aanbod. De jury selecteert daarna vier winnaars, gebaseerd op de door de jury  ‘ontdekte’ thema’s. Het publiek kijkt mee en selecteert uit de nominaties haar eigen favoriet voor de Arie  Keppler publieksprijs 2022. De nominaties zullen in juli bekend worden gemaakt. Op 29 september worden de prijswinnaars onderscheiden met een erepenning tijdens de feestelijke prijsuitreiking. 

Jury 

Vijf bevlogen vakmensen vormen de jury. Dat zijn Marjolein van Eig (winnaar Arie Keppler Prijs 2020 met Portiersloge Westergasfabriekterrein, architect-directeur BureauVanEig ), Arna Mačkić (architect en mede eigenaar Studio L.A.), Wiebke Klemm (landschapsarchitect, eigenaar UrbanGreenScape, expert Duurzame Leefomgeving Gemeente Den Haag en vm. lid ARO Provincie Noord-Holland), Bart van der Vossen (stedenbouwkundige/ architect, directeur Ontwikkeling & Strategie gemeente Utrecht), en juryvoorzitter Irmgard van Koningsbruggen (architectuurhistoricus, erfgoeddeskundige en vm. lid van bestuur MOOI Noord Holland). Jef Mühren Directeur van MOOI Noord-Holland is secretaris van de jury. 

Beoordelingscriteria 

De jury heeft de vrijheid om te bepalen welke relevante en actuele thema’s ze wil agenderen. Om de Arie  Keppler Prijs te winnen, is een mooi ontwerp niet voldoende. Ruimtelijke kwaliteit in de volle breedte betekent dat er niet alleen wordt gekeken naar criteria voor belevingswaarde zoals een sterk ontwerp, spectaculaire  ruimtelijkheid, verfijnd materiaalgebruik en een inventieve plattegrond maar ook de sociale en functionele en  duurzame kracht. Wat geeft een gebouw of plan terug aan de omgeving, wat doet een ontwerp met de  openbare ruimte, op welke manier zijn de bewoners en gebruikers bediend, draagt het plan bij aan een vitale  ecologie?

Er wordt gekeken naar de zorgvuldige omgang met de oogst van het verleden en de gave dit te kunnen beheren en repareren. Hoe wordt omgegaan met de cultuurhistorische context, het stedenbouwkundige weefsel en de logica van het landschap? Ruimtelijke kwaliteit betekent bovendien dat de winnende projecten de weg wijzen naar toekomstige oplossingen van hedendaagse problemen en daarbij uitgaan van een meer evenwichtige en volhoudbare omgang met onze leefomgeving nu en straks. 

De winnaars die de jury en het publiek aanwijzen zullen naar verwachting aantonen dat al deze aspecten van ruimtelijke kwaliteit in plannen kunnen samenkomen.  

Historie Arie Keppler Prijs 

De Arie Keppler Prijs wordt sinds het begin van deze eeuw uitgereikt. De prijs is vernoemd naar ir. Arie Keppler, medeoprichter van MOOI Noord-Holland in 1916 en eerste secretaris van wat indertijd genoemd werd ‘Adviescommissie voor Bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noord-Holland’. Met een verwijzing naar Keppler geeft MOOI Noord-Holland uitdrukking aan haar diepe wortels in de Noord-Hollandse traditie. Bovendien staat Arie Keppler voor een brede maatschappelijke benadering van de betekenis van ruimtelijke  kwaliteit.  

Stichting MOOI Noord-Holland 

MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit is een onafhankelijke en niet-commerciële  adviesorganisatie op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie in Noord-Holland. MOOI Noord-Holland ziet het als haar taak om maatschappelijke belangstelling te wekken voor goede omgevingskwaliteit. De prijs is vernoemd naar ir. Arie Keppler, medeoprichter van MOOI Noord-Holland in 1916.