Beursgebouw Almere-Stad.
Beursgebouw Almere-Stad. Foto via Google Streetview

Zorgen om sloopplanen brutalistisch icoon van Almere

De commissie Welstand en Erfgoed Almere doen een dringend beroep op de gemeente om het Beursgebouw in Almere Stad te behouden. Er zijn plannen om het brutalistische gebouw in zijn geheel te slopen en vervolgens gedeeltelijk te herbouwen met eigentijds glazen deel.

Architectuurhistoricus en commissielid Jouke van der Werf vreest dat de gemeente op het punt staat om een onherstelbare fout te begaan. “Het Beursgebouw was het eerste gebouw van Almere-stad.” De Beurs reflecteert volgens Van der Werf als geen ander gebouw hoe men in die tijd dacht over functie en vormgeving. “De Beurs is gebouwd als een machine. Je ziet de trappen aan de buitenkant, de hellingbanen. Je ziet de technische installaties op het dak.” Alle functies van het gebouw worden volgens Van der Werf getoond in het uiterlijk. “Almere heeft altijd gepionierd in architectuur. Dit gebouw doet die geschiedenis eer aan.”

De commissie roept de gemeente en ontwikkelaar op om een onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar de herbestemming van het gebouw te laten doen. “Herbestemming van het Beursgebouw zou aan de transformatie van het stationsgebied een historische gelaagdheid meegeven die elke volwassen stad kenmerkt.”