Zorgen om verdwijnen ‘Achterhoeks landschap’

Coulisselandschap in de Achterhoek
Coulisselandschap in de Achterhoek Foto: JeroendeJong via Wikimedia CC BY-SA 4.0

Bijna 3000 mensen hebben de petitie ‘Help, ons Achterhoekse landschap verdwijnt’ ondertekend. De petitie is een initiatief van Natuurmonumenten en Gelderse Natuur en Milieufederatie.

Beide organisaties willen dat het karakteristieke Achterhoekse coulisselandschap behouden blijft. Dit landschap, dat wordt gekenmerkt door een afwisseling van weilanden en akkers met bomenrijen, houtwallen, heggen, bloemrijke bermen en kruidenrijke greppels, vormt het leefgebied van talloze planten en dieren.

Beide organisaties hopen dat in de coalitieakkoorden die nu gevormd worden, aandacht is voor het onderwerp.