30 wederopbouwgebieden, 30 brochures

Nederland kent 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang. Ze zijn bijzonder door de karakteristieke architectuur, stedenbouwkundige- of landschappelijke elementen uit de periode 1940 – 1965. Over deze gebieden is een serie brochures gemaakt waarvan de laatste, over Plan Zuid in Den Bosch, net is verschenen. Kenmerkend voor de naoorlogse periode zijn de introductie van nieuwe materialen, nieuwe verkavelingspatronen, een nieuwe wijkopbouw en een steeds belangrijkere rol van het verkeer.