Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Paleis Soestdijk Foto: Karel Krop via Youtube.

Vier plannen voor Soestdijk mogen verder

Minister Blok heeft medio 2015 een oproep gedaan om te komen met serieuze en creatieve voorstellen voor herbestemming (een nieuwe toekomst) van het paleis. Een selectiecommissie binnen het Rijksvastgoedbedrijf heeft uit de 120 voorstellen vier plannen geselecteerd die nu kunnen gaan werken aan de opzet van een meer definitief plan.

Voor iedere geselecteerde organisatie is een bedrag van € 100.000,- beschikbaar, die hen na het indienen van het plan ter hand zal worden gesteld. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft deze week bekend gemaakt welke vier indieners van de circa 120 ingediende voorstellen rond een herbestemd Soestdijk door kunnen gaan met de uitwerking van de plannen.

Eden Soestdijk
Stichting Voorbereiding Eden Soestdijk, Mecanoo Architecten, Eden Project, Royal HaskoningDHV
Het paleis wordt een tentoonstellings- en ontmoetingscentrum. Het voorstel is geïnspireerd door het succesvolle Eden Project in Cornwall, UK, de grootste botanische tuin ter wereld en een ideële stichting voor duurzame innovatie. De verbondenheid tussen mens en natuur, bezien vanuit duurzaamheid en innovatie vormt het thema van Eden Soestdijk. Er worden twee architectonisch verbijzonderde kassen aan het landschap toegevoegd.

Internationaal Handelshuis
Tenman (penvoerder), Van HeemstraConsulting/Landgoedcoach, architectenbureau Fritz
Het paleis zal worden gebruikt als representatieve ontvangstlocatie voor samenkomst, kennisdeling, handelsmissies en staatsbezoeken, maar zal ook publiek toegankelijk zijn. Het moet een (inter)nationaal podium worden voor het bedrijfsleven, kennisuitwisseling, innovatie en samenwerking.

Made by Holland
Hylkema Consultants B.V., MeyerBergman Investments B.V., Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek B.V., Leeuwenpoort Ontwikkeling B.V.
Het paleis wordt een experience en brengt de kracht en de competenties van het Nederlandse bedrijfsleven (inter)nationaal onder de aandacht. De fraaie ruimtes in het paleis blijven behouden en beleefbaar. Ook op het landgoed komen showcases. Aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg is een daarop aansluitend dynamisch cultureel, horeca en evenementenprogramma voorzien.

Nationaal Ensemble
VolkerWessels, Staatsbosbeheer, Van Hoogevest Architecten BV, H+N+S Landschapsarchitecten, Cultureel Organisatiebureau Artifex
Het paleis, als huis van het verleden, behoudt de huidige multifunctionele programmering. In het park komt een nieuw paviljoen: het huis van de toekomst met experience gericht op jonge bezoekers. Uitgangspunt van het programma is het ervaren van de relatie tussen verleden, heden en toekomst van ontwikkelingen binnen ons Koninkrijk.