87 monumenten in Friesland krijgen subsidie

Er krijgen 87 monumenten subsidie van de provincie Fryslân voor restauratie, herbestemming, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek. Na toevoeging van extra geld, trekt de provincie er in totaal bijna drie miljoen euro voor uit. (…) Dat is inclusief het geld dat het Rijk voor de restauratie van rijksmonumenten aan de provincie doorgeeft. Omdat eigenaren en anderen, zoals fondsen, er ook geld in stoppen, komt de totale investering uit op bijna 8 miljoen euro.

Noordoost Fryslân

Foto: Udo Ockema via Wikimedia Commons