9 november 2017: Nationaal Monumentencongres

De zorg voor erfgoed wordt ingewikkelder. We hebben te maken met steeds meer verschillende partijen, ieder met eigen belangen. Hoe bevorder je de kwaliteit van overleg en hoe creëer je draagvlak? Welk beleid moet de overheid voeren en welke rol kunnen communities spelen? Daarover gaat de zesde editie van het Nationaal Monumentencongres op donderdag 9 november.

Congres mét voorprogramma
Voor het eerst kent het Nationaal Monumentencongres een exclusief voorprogramma. Dit biedt jou op woensdag 8 november de unieke kans om kennis te maken met de andere deelnemers en het thema. Tijdens het congres en het voorprogramma vormt De Blokhuispoort in Leeuwarden het decor. Deze voormalige gevangenis is recent herbestemd tot cultureel bedrijvencentrum.

Denken in communities
Leeuwarden is Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Leeuwarden heeft deze titel gewonnen met het idee van ‘Iepen Mienskip’, een open community met flexibiliteit en ruimte voor initiatieven van buitenaf. Het denken in communities vormt dit jaar de rode draad van het Nationaal Monumentencongres. Wat kunnen we leren van het Friese voorbeeld van community-denken?

Erfgoed Telt
Tijdens het Nationaal Monumentencongres komt het beleidsproject ‘Erfgoed Telt’, waarmee het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil komen tot een toekomstbestendig erfgoedbeleid, uitgebreid aan bod. Daarnaast zijn er thematische deelsessies over onder andere beleving, duurzaamheid, krimp en vakmanschap.

Voor wie?
Het Nationaal Monumentencongres is bedoeld voor alle partijen die actief zijn op het gebied van monumentenzorg en de (her)ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed in hun landschappelijke of stedelijke context. Hierbij kun je denken aan:

– Eigenaren en gebruikers van erfgoed
– Erfgoedorganisaties
– Kenniscentra
– Projectontwikkelaars
– Woningcorporaties
– Vastgoedbeheerorganisaties
– Adviesbureaus
– Steunpunten / Erfgoedhuizen
– Architecten, stedenbouwers, planologen
– Bestuurders en medewerkers van gemeenten, provincie en rijk
– Restauratie- en aannemersbedrijven
– Provinciale landschappen, waterschappen

Vroegboekkorting
Meld je vóór 1 oktober aan voor het Nationaal Monumentencongres en profiteer van de vroegboekkorting! Dit betekent dat je voor het congres op donderdag 9 november slechts € 150,00 inclusief koffie, lunch, borrel en BTW betaalt. Studenten betalen slechts € € 42,50. Het exclusieve voorprogramma op woensdag 8 november kost € 80,00 inclusief koffie, diner en BTW.

Voor meer informatie en het laatste nieuws: www.monumentencongres.nl!