Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Aanpak leegstand in Nijmeegse binnenstad

De gemeente Nijmegen gaat de leegstand in de binnenstad aanpakken. Zo komt er een pandenbank met overzicht van winkels die leeg staan of waar de huurder uit trekt. Verder gaat een werkgroep Leegstand aan de slag, waarbij naast de winkelhuurders ook de vastgoedeigenaren worden betrokken.

Gelderlander

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.